democracy-politics-picture

ความหมายของคำว่า “การเมือง” และความสำคัญต่อมนุษย์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเมือง

democracy-politics-picture

การเมือง คือสิ่งที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากมายในปัจจุบันต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งหากย้อนกลับไปแต่เดิมนั้นมนุษย์ในยุคแรกเริ่ม หรือในสมัยที่ยังไม่รู้จักคำว่า “การเมืองและการปกครอง” ในสมัยนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของยุคว่า “ยุคหิน” นั่นเอง ซึ่งหากเราย้อนไปดูประวัติความเป็นมาหรือศึกษาในการดำรงชีวิตของคนในยุคหินนั้น จะเห็นได้ว่ามนุษย์ในยุคหินล้วนแต่จะอาศัยกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 20 คน ถึง 100 คน โดยประมาณ หรือบางชนเผ่าจะอาศัยอยู่ในถ้ำเท่านั้น จึงไม่ได้มีการปกครองอย่างกว้างขวางเหมือนในปัจจุบัน

ดังนั้นสาเหตุที่ต้องมีการตัดตั้งกฎหรือกติกาต่างๆ ก็เพื่อจัดให้มนุษย์จำนวนมากที่อยู่ร่วมกันในกลุ่มใหญ่ดำเนินชีวิตหรือการกระทำไปในทางที่ถูกต้อง เนื่องในยุคปัจจุบันหรือในยุคที่เริ่มพัฒนาส่วนใหญ่นั้น สังคมจะมีขนาดที่ใหญ่ผิดจากแต่ก่อนมาก เช่น ยุคเจริญรุ่งเรืองของกรีซที่มีความก้าวหน้าในด้านรัฐศาสตร์และกฎหมายในด้านการปกครองอย่างมาก โดยจะเป็นการแสดงให้เห็นชัดถึงความสำคัญต่อการปกครองผู้คนจำนวน แล้วยังรวมไปถึงในสมัยโรมที่มีประชากรมากมายเกือบครึ่งโลกอีกทั้งยังหลากหลายเผ่าพันธุ์ยังต้องใช้หลักการเมืองในการปกครองจักรวรรดิให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ

โดยทั้งนี้ในตามความคิดของเหล่านักรัฐศาสตร์ได้ระบุว่า “มนุษย์นั้นคือสัตว์สังคมอย่างแท้จริง” นั้นก็หมายความว่าหากเราไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่งขึ้นมา อาจจะทำให้สังคมในปัจจุบันเกิดความวุ่นวายขึ้นก็เป็นได้ เนื่องจากมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่มีความสามารถและมีความคิดที่มากพอจะแบ่งแยกการกระทำได้ จึงทำให้จำเป็นต้องมีการควบคุมให้อยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยได้

แต่ถึงอย่างนั้นถึงแม้จะมีการเมืองก็ตาม ก็อาจจะมีการขัดแย้งขึ้นภายในได้เนื่องจากมนุษย์มีความก้าวร้าวไม่แพ้สัตว์ประเภทอื่นๆ ถึงแม้จะมีความนึกคิดมากแค่ไหนก็ตาม แต่การเมืองก็ยังจะช่วยให้ชีวิตของมนุษย์ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นได้หากมีการบริหารที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองจึงพูดได้ว่า การเมืองคือสิ่งที่ใกล้ชิดกับมนุษย์อย่างมากและควรที่มนุษย์ทุกคนต้องศึกษาเอาไว้ไม่มากก็น้อย