asean-public-chang-plitics

อาเซียน สิ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนการเมืองให้เป็นในรูปแบบใหม่

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเมือง

asean1           อีกไม่กี่อึดใจแล้วที่ประเทศไทยเราจะเข้าร่วมอาเซียนกับชาติอื่นๆ กับอีก 10 ประเทศ อย่าง 1.สิงคโปร์ 2.บรูไน 3.มาเลเซีย 4.อินโดนีเซีย 5.อาเซียน 6.ฟิลิปปินส์ 7.เวียดนาม 8.กัมพูชา 9.ลาว 10.พม่า โดยใน 11 ประเทศทั้งหมดนี้ นับได้ว่า สิงคโปร์มีจุดแข็งมากที่สุดหากเทียบกับประเทศอื่นๆ ร่วมกัน ส่วนไทยเราเองนั้นนับว่ายังอยู่ในอันดับที่ดีเพียงแต่เสียเปรียบตรงที่ยังมีความอ่อนด้อยในเรื่องภาษาที่ใช้ในสื่อเท่านั้น

ซึ่งหากถึงเวลาที่ประเทศของเราเข้าร่วมอาเซียนจริงๆ เชื่อได้เลยว่ารูปแบบในการบริหารและการเมืองภายในประเทศจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เพื่อสร้างความเป็นเสถียรภาพและความร่วมมือกันภายในภูมิภาค โดยเฉพาะในการความเป็นเสถียรภาพทางการเมืองที่จะต้องมีความมั่นคง ทั้งยังต้องสร้างพื้นฐานภายในประเทศเสียก่อนเช่น การให้การศึกษา , ความมีจิตสำนึกและรู้ถึงคุณค่าในทุกๆ ด้าน ร่วมไปถึงเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชากรภายในประเทศจะต้องเป็นไปด้วยดี

สิ่งแรกที่ต้องปลูกฝั่งให้แก่ประชากรในประเทศก็คือการ รู้ถึงการให้เกรียติซึ่งกันและกันโดยเฉพาะกับประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เข้าร่วมอาเซียน เพื่อสร้างความเป็นมิตรไมตรีเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นเอง และสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันกับการสร้างความเป็นเดียวกันของสมาชิกอาเซียนก็คือการรู้คุณค่าในทรัพยากรต่างๆ ทั้งที่ตนเองมีอยู่และบนโลกที่ใช้แล้วหมดไป

ซึ่งแต่เดิมนั้นการร่วมมือของประชาคมอาเซียนได้มีความร่วมมือในด้านการเมืองของแต่ละประเทศสมาชิกมาเป็นเวลานานแล้ว ทั้งในเรื่องสนธิสัญญาต่างๆ เช่นการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีถ้าหากเกิดการขัดแย้งกันในด้านการเมืองภายในประเทศหรือกับประเทศสมาชิก นอกจากนนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความร่วมมือในเรื่องต่างๆ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย จำเป็นต้องร่วมมือกันในการหาทางออกไม่เว้นแม้แต่การก่อการร้ายเช่นกัน จึงเรียกได้ว่านอกจากรูปแบบเศรษฐกิจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้ว จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบกฎหมายต่างๆ อีกด้วย ซึ่งพวกเราทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ใกล้จะถึงนี้