สงครามบนคราบสมุทรเกาหลีที่หลายคนยังไม่เคยรู้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเมือง

koriaประเทศเกาหลีเป็นประเทศรวมระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ก่อนจะมีการแยกออกมาในปี พ.ศ.2491 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีมีเขตติดต่อกับจีนในทางทิศเหนือของภูมิประเทศและมีทะเลล้อมรอบ ที่เรียกว่าคาบสมุทรเกาหลี เป็นคาบสมุทรที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเอเชีย มีความยาว 1000 กม. ทางตะวันออกของประเทศเกาหลีล้อมรอบด้วย ทะเลญี่ปุ่น (Eastsea) ด้านตะวันตกจะมีทะเลเหลืองและมีช่องแคบเกาหลีกับทะเลทั้งสองด้าน

และพื้นที่ส่วนใหญ่ของคาบสมุทรเกาหลีเป็นเทือกเขา พื้นที่ของคราบสมุทรเกาหลี ได้ถูกแบ่ง 2 ส่วนคือด้านประเทศเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ

ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือที่เรียกว่าเกาหลีใต้เป็นฝั่งประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยกึ่งระบอบประธานาธิบดี สร้างความสมานฉันท์ต่อคนในชาติเป็นอย่างมาก โดยมี พัก กึน-ฮเย เป็นประธานาธิบดี และมี –

ช็อง ฮง-ว็อน เป็นนายยกรัฐมนตรี

สาธารณรัฐเกาหลีหรือเรียกว่าเกาหลีเหนือ เป็นฝั่งประเทศที่มีการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์แบบพึ่งพาตนเองโดยมี

คิม อิล-ช็อง เป็นประธานาธิบดี และคิม จ็อง-อึน เป็นผู้นำสูงสุดและคิม ย็อง-นัม เป็นนายยกรัฐมนตรี

สองประเทศนี้ได้มีการสู้รบกันเพราะเนื่องมาจากการแบ่งแยกดินแดนหรือที่เรียกกันว่าสงครามเกาหลีตราบจนทุกวันนี้

ประเทศเกาหลีใต้ได้มีประเทศพันธมิตรอีกหลายประเทศเข้าร่วมด้วยแต่จะมีประเทศหลักๆอยู่4ประเทศได้แก่

เกาหลีใต้,สหรัฐอเมริกา,สหราชอาณาจักรและสหประชาชาติ และประเทศเกาหลีเหนือได้พันธมิตรใหญ่ๆก็คือ เกาหลีเหนือ

จีนและสหภาพโซเวียต โดยเริ่มทำสงครามกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือเรียกว่าสงครามเย็น เริ่มสู้สงครามกันเมื่อ

วันที่ 25 มิถุนายน 1950 – 27 กรกฎาคม 1953 กินเวลาการสู้รบกันจำนวน 3 ปี 32 วัน และก่อให้เกิดการสูญเสียกำลังพลไปมากมาย รวมคนที่เสียชีวิตจากสงครามของฝั่งเกาหลีใต้ 178,236 นาย บาดเจ็บ 566,314 หาย 32,844 นาย และทางฝั่งเกาหลีเหนือ เสียชีวิต 750,282 นาย บาดเจ็บรวมกว่า 789,000 นาย จนถึงทุกวันนี้สองประเทศยังไม่มีการรวมประเทสกันแต่อย่างใด