preah-vihear-temple-travel

มรดกที่สำคัญระหว่างสองประเทศ

ข่าวสารด้านการเมือง

panomrung พูดถึงมรดกที่สำคัญของไทยทางภาคอีสานมีโบราณสถานเยอะแยะมากมายอย่างเช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินพิมาย และ ปราสาทเขาพระวิหาร

ที่เรากำลังจะมาพูดก็คือประเทศกัมพูชา (Cambodia) มีพื้นที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร มีเขตติดต่ออยู่ทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีประชากรประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งมีโบราณสถานตั้งอยู่แถบชายแดนไทย-กัมพูชา อยู่ในจังหวัดศรีสเกต มีนักท่องท่องเทียวทั้งชาวไทยแล้วต่างชาติมาเยียมชมกันอย่างไม่ขาดสาย ต่อมาวันหนึ่งเมื่อ

ทหารกัมพูชาได้ยิงปืนใส่ทหารของไทยได้รับเจ็บ 3 นาย และได้เป็นข่าวดังไปทั่วโลกจนยูเอ็น (UN) ได้เข้ามาขอเจรจาให้สงบศึกแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ กัมพูชาได้ทวงเขาพระวิหารและพื้นที่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขตประเทศไทยไป และอ้างกับไทยว่ามีหลักฐานตรงพื้นที่ในแผนที่ของเยอรมัน เพราะเมื่อก่อนจะได้เป็นอิสรภาพประเทศเยอรมันยึดไว้และเมื่อให้อิสระแก่กัมพูชาแล้วแผนที่จึงยังอยู่ในกัมพูชามียังความไม่สงบตลอดมา มีการปะทะกันบ่อยครั้งแล้วจับคนไทยไปเป็นเฉลยแต่ไทยก็สามารถช่วยเหลือออกมาได้จากความช่วยเหลือของศาลโลกสูงสุด ต่อมากัมพูชาได้มีการยื่นจดหมายถึงสหรัฐอเมริกาและศาลโลกสูงสุด เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงบนแผนที่ของกัมพูชา ศาลโลกสูงสุดได้ทำการนัดหมายประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเพื่อเจรจาปัญหาและหาทางแก้ไข ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยและกัมพูชาได้รอผลการตรวจสอบอยู่ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง รวมทั้งยังมีการจับจ้องของแต่ล่ะประเทศมากมายทั่วโลก และประธานาธิบดีฮุนเซน ได้ออกมาชี้แจงผ่านสื่อ CCTV

ว่าจะไม่ยอมเสียเขาพระวิหารให้กับไทยโดยเด็ดขาด และได้ปล่อยคลิปทหารติดอายุครบมือสุดไฮเทคเดินมาเป็นกองทัพ เพื่อข่มขู่ไทยว่าประเทศของกัมพูชามีอาวุธที่พร้อมจะทำสงครามทุกเมื่อโดยไม่รีรอ