Europea-Governance-public

ข้อมูลความรู้ ประวัติการปกครองในภาคพื้นยุโรป

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเมือง

Europea-Governance-public

หากจะย้อนกลับไปถึงความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคอดีตทวีปยุโรปจัดเป็นทวีปที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเลยก็ว่าได้ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนสืบทอดต่อกันมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีความชัดเจนไม่ใช่การปรุงแต่งใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ทวีปยุโรปในยุคก่อนหน้าจึงมักมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ไปได้รวดเร็วมากกว่าคนในทวีปอื่นๆ เช่นเดียวกับเรื่องของการปกครองที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของทวีปยุโรปอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะพัฒนาการการปกครองของยุโรปนั้นส่งผลถึงระบอบการปกครองในปัจจุบันนี้ด้วยเช่นกัน

ทำความเข้าใจกับประวัติการปกครองในภาคพื้นยุโรป

ตั้งแต่อดีตนั้นดินแดนส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปจะมีกษัตริย์ที่คอยปกครองดินแดนบริเวณดังกล่าวอยู่ โดยกษัตริย์แต่ละพื้นที่จะถือเป็นประมุขสูงสุด สมัยโรมันจะเรียกกษัตริย์ว่า ซีซาร์หรือจักรพรรดิ เมื่อถึงเวลาที่อาณาจักรโรมันล่มสลายก็ได้เข้าสู่ช่วงเวลาที่เรียกว่า ยุโรปยุคกลาง ก่อเกิดขึ้นมาเป็นการปกครองระบอบฟิวดัล ระบอบการปกครองแบบฟิวดัล หรือ ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ ถือว่าเป็นระบอบการปกครองยุโรปในสมัยกลางที่มีการกระจายอำนาจทั่วไปสู่ท้องถิ่น มีอิทธิพลในด้านการดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมของทวีปยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พัฒนาการการปกครองของยุโรปยุคกลางตอนปลายเริ่มต้นมีการปกครองระบบกษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ทรงไม่มีบทบาททางการเมืองพร้อมกับทรงอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่ได้มีการบัญญัติขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบมีลายลักษณ์อักษรหรือไม่มีลายลักษณ์อักษรก็ตาม อย่างไรก็ตามในทวีปยุโรปหลายประเทศก็ยังคงมีรูปแบบการปกครองเฉพาะตัวต่างกันออกไป ซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายมากๆ โดยในปัจจุบันนี้หากแบ่งการปกครองของภาคพื้นยุโรปออกก็จะมีการแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

  1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะนิยมใช้กันมากในประเทศแถบยุโรปเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยุโรปเหนือ, ยุโรปกลาง, ยุโรปใต้ ซึ่งรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศภาคพื้นยุโรปก็จะแบ่งออกได้เป็นอีก 2 ประเภทย่อยนั่นคือ
  • การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น สหราชอาณาจักร, นอร์เวย์, สวีเดน, สเปน, เบลเยียม, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น
  • การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเป็นประมุข เช่น เยอรมัน, ฝรั่งเศส, กรีซ, อิตาลี, ไอซ์แลนด์, ออสเตรีย, โปรตุเกส, สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น
  1. การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ที่แม้ปัจจุบันจะมีน้อยลงไปทุกทีนับตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตแต่ก็ยังคงมีอยู่อย่างเช่น รัสเซีย เป็นต้น