england-governance-adn-politics

ข้อมูลความรู้ ประวัติศาสตร์การปกครองในประเทศอังกฤษ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเมือง

england-governance-adn-politics

ประเทศอังกฤษถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆ ประเทศหนึ่งของโลก แทบทุกยุคทุกสมัยที่มีการบันทึกเรื่องราวของประวัติศาสตร์เอาไว้จะต้องมีประเทศอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ นั่นทำให้คนทั่วโลกย่อมต้องรู้จักประเทศนี้เป็นอย่างดี รวมทั้งภาษาของพวกเขาก็ยังถือเป็นภาษากลางที่ถูกยกให้เป็นภาษาสื่อสารของคนทั้งโลกอีกด้วย ซึ่งจะว่าไปแล้วเมื่อลองมาดูประวัติศาสตร์การปกครองของอังกฤษก็ถือได้ว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

เรียนรู้ประวัติศาสตร์การปกครองของอังกฤษ

อังกฤษถือเป็นดินแดนส่วนหนึ่งที่ถูกล้อมรอบด้วยท้องทะเลขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า Great Britain จะประกอบไปด้วย 3 ประเทศนั่นคือ อังกฤษ, เวลส์ และสกอตแลนด์ แต่ถ้าหากควบรวมอีกประเทศหนึ่งที่ชื่อว่า ไอร์แลนด์เหนือ ทั้งหมดก็จะถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่า สหราชอาณาจักร โดยคำนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1801 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของแคว้นต่างๆ ซึ่งเคยเป็นรัฐอิสระให้มาอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเดียวกัน ณ เวสมินเตอร์ ลอนดอน การผนวกรวมกันดังกล่าวเกิดขึ้นต่างวาระ ต่างเวลา ซึ่งปัจจุบันก็ประกอบไปด้วย อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งให้เข้าใจง่ายๆ ก็คืออังกฤษนั่นเอง สำหรับประเทศอังกฤษคือประเทศต้นแบบสำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา จุดเด่นที่ทำให้อังกฤษโดดเด่นมากในเรื่องการปกครองก็คือการมีรัฐธรรมนูญที่ไม่มีลายลักษณ์อักษร สืบเนื่องมาจากอังกฤษเองถือว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังถือเป็นระบอบการปกครองที่คนจำนวนมากทั่วโลกให้การสนับสนุน สำหรับกฎหมายรัฐธรรมนูญไร้ตัวอักษร หรือ Unwritten Constitution เป็นหลักการปกครองที่ไม่ได้อยู่รวมกันเป็นรัฐธรรมนูญเฉพาะแต่จะกระจายตามกฎหมาย คำพิพากษาและธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นประเพณี ส่งผลให้มีความยืดหยุ่น  เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เหมือนกับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนถ่ายดุลอำนาจระหว่างกลุ่มและชนชั้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษดูเหมือนว่าจะค่อยๆ ลดอำนาจของพระมหากษัตริย์ลงไปทีละเล็กทีละน้อย สังเกตได้จากรัฐธรรมนูญอังกฤษยุคแรกจะเป็นการดุลอำนาจระหว่างพระมหากษัตริย์กับขุนนาง กระทั่งศตวรรษที่ 19 รัฐธรรมนูญก็เปรียบเหมือนตัวแทนชนชั้นกลางมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 20

ถือเป็นรูปแบบการปกครองที่มีความเก่าแก่และมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครอย่างมากสำหรับอังกฤษ ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่านี่คือต้นแบบของการปกครองตามระบบรัฐธรรมนูญที่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยใช้กันจนกระทั่งปัจจุบัน เป็นระบอบการปกครองที่ช่วยให้คนจำนวนมากได้รับความเท่าเทียมกันในสังคม ไม่โดนเอารัดเอาเปรียบหรือดูถูกใดๆ ทั้งสิ้น เหมาะแล้วกับการเป็นจุดเริ่มต้นมาจากประเทศที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่อดีต