communist-Governance-politics

คอมมิวนิสต์ หนึ่งในการปกครองที่มีมาตั้งแต่ในอดีต

            หากบอกว่าเป็นลัทธิก็ไม่น่าจะผิดนัก เพราะหลายๆ ท่านเองก็คงเคยจะได้ยินถึงลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่บ่อยๆ โดยทั่วไปแล้วตามความเข้าใจเดิมของระบอบคอมมิวนิสต์ ก็คือการรวบรวมอำนาจเพียงหนึ่งมารวมไว้ที่ๆ พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว ซึ่งจะแตกต่างจากประชาธิปไตยที่จะมีพรรคฝ่ายค้านที่ถูกแต่งตั้งจากจำนวนเสียงที่น้อยกว่าที่มาเป็นอันดับ 2 โดยพรรคที่ได้รับการยอมรับจากคนในประเทศจะสามารถใช้กำลังการทหาร หรือได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอย่างเต็มที่เพื่อมีสิทธิภาพมากพอในการปกครองเทศของตนเอง ในสมัยอดีตรัสเซียเองก็เคยใช้ระบอบการปกครองนี้ ในการปกครองบ้านเมืองของตนเองในสมัยที่ยังเป็น “สหภาพโซเวียต” อยู่ แต่ต่อมาในวันที่ 12 ธันวาคม ปีพ.ศ.1993 รัสเซียได้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญใหม่ จึงเปลี่ยนตนเองให้เป็น “สหพันธรัฐ” ในปัจจุบัน แต่ก็ต้องยอมรับว่าระบอบการปกครองในรูปแบบของคอมมิวนิสต์ ยังมีให้เห็นอยู่ในหลายๆ ประเทศไม่น้อยเลย เช่น เกาหลีเหลือ เป็นต้น แต่หลายๆ คนก็ยังคงเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปกครองระหว่าง ระบอบเผด็จการและระบอบคอมมิวนิสต์อยู่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วระบอบเผด็จการนั้นความเด็ดขาดยังน้อยกว่าระบอบการปกครองในรูปแบบคอมมิวนิสต์อยู่มากพอสมควรเลย เพราะระบอบการปกครองในด้านการเมืองของคอมมิวนิสต์จะคอยควบคุมประชาชนในประเทศ รวมไปถึงเศรษฐกิจและการปกครองภายในประเทศจะต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้นำคอมมิวนิสต์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น จึงไม่แปลกที่จะบอกว่าคอมมิวนิสต์ ก็คือระบอบการปกครองเผด็จการในแบบรูปเบ็ดเสร็จถ้วนทั่ว แต่ก็ใช่ว่าระบอบเผด็จการจะเป็นสิ่งไม่ดี และไม่เป็นประสบผลสำเร็จสะทีเดียว เพราะก็ยังมีบางประเทศที่ยังคงปกครองในรูปแบบนี้ และยังยึดมันการปกครองของตนอยู่อย่างเช่น “จีน” ซึ่งจีนถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านการปกครอง เพราะจีนสามารถนำรูปแบบการปกครองที่สามารถเข้าได้ดีกับประเทศของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจีนมีแผ่นดินที่ใหญ่จึงทำให้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์เป็นไปได้อย่างดีเยี่ยม และจีนยังได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตนเองให้มีความคล่องตัวเช่น จีนจะไม่จำกัดเสรีภาพในเรื่องเศรษฐกิจนั่นเอง

Continue Reading
aristotle-inventor-laws

หนึ่งในแนวคิดด้านการเมืองของนักปรัชญาอย่าง อริสโตเติล

            ในยุคกรีซโบราณนั้นคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า กรีซมีความเจริญและความเป็นเลิศในด้านของความเป็นการเมืองและการปกครองอย่างสูงสุด จนประเทศมหาอำนาจอย่างโรมันหรือดินแดนใกล้เคียงนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองของตนเองในเวลาต่อมา โดยเฉพาะอาณาจักรโรมันที่ได้นำแนวความคิดของกรีซใช้ปกครองกับโรมนั้นเอง ซึ่งอิทธิพลต่างๆ ที่อริสโตเติลได้รับส่วนใหญ่ได้รับมาจากอาจารย์ของเขาอย่าง “เพลโต” แต่ถึงอย่างนั้น อริสโตเติลก็มีแนวความคิดที่แตกต่างกับ เพลโตที่เป็นอาจารย์ของตนเองอยู่พอสมควร ซึ่งอริสโตเติลมองว่าการส่งมอบอำนาจแก่คนๆ เดียวนับว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาดและไม่สมควร แต่ในขณะที่เพลโตมองว่าการรวมอำนาจให้แก่ผู้ที่มีความรู้มีสิทธิในการปกครองจะดีกว่า โดยอริสโตเติลกล่าวไว้ถึงการปกครองที่มีถึง 6 รูปแบบหลักๆ โดยแบ่งออกในด้านที่ดี 3 แบบ และไม่ดีอีก 3 แบบด้วยกัน รูปแบบที่ดีที่อริสโตเติลคิด 1.รูปแบบของราชาธิปไตย ที่มีประมุขหรือผู้ที่มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้ได้ แต่ทำเพื่อส่วนรวมไม่หาประโยชน์เข้าตนเอง 2.รูปแบบการปกครองอภิชนาธิปไตย โดยมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มๆ หนึ่งเป็นตัวแทนของผู้คนที่แต่งตั้งตนเองขึ้นเอง มีใช้กันอย่างกว้างขวางในอดีต 3.รูปแบบการปกครองในแบบโพลิตี้ หรือการปกครองโดยกลุ่มคนที่มีจำนวนมากเข้ามาดูแลประเทศ โดยมีการจัดตั้งผู้บริหารต่างๆ จากเหล่าประชาชนจำนวนมาก โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นศูนย์กลางของกฎหมาย โดยการปกครองในรูปแบบนี้อริสโตเติลมองว่าเป็นรูปแบบที่ดีที่สุด และมีความยุติธรรมมากที่สุดเช่นเดียวกัน เนื่องจากด้วยการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเหล่าประชากรในประเทศ และยังช่วยถ่วงดุลอำนาจต่างๆ จากประชาชนในประเทศด้วยกันเอง ต่อมาจะกล่าวถึงการปกครองในรูปแบบที่ไม่ดี 1.การปกครองของทรราชย์ ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับ ราชาธิปไตยแต่แตกต่างกันตรงที่ ทรราชย์จะนำผลประโยชน์ต่างๆ เข้าตนเองแทนที่จะทำเพื่อคนในประเทศ 2.คณาธิปไตย เป็นปกครองของกลุ่มคนเดียวไม่กี่คนแต่สรรหาผลประโยชน์เข้าองค์กรของตนเอง เพื่อความสุขและความสบาย 3.ประชาธิปไตย ถือว่าไม่แตกต่างกันมากนักกับรูปแบบของโพลิตี้ เพราะมันขึ้นอยู่กับความสมดุลในด้านอำนาจของคนในประเทศ จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ชัดว่าแนวความคิดของ อริสโตเติลนับว่ามีความครอบคลุมตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเยี่ยม […]

Continue Reading
rise-of-rome-empire-roman

รูปแบบการเมืองของ จักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่ในอดีตกาล

       ในอดีตนั้นมีเพียงไม่กี่ประเทศที่จะยิ่งใหญ่จนกลายเป็นที่เล่าขานได้เท่า “จักรวรรดิโรมัน” อีกแล้ว ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาณาจักรโรมันนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลเพียงใด โดยอาณาจักรโรมันได้รวบรวมดินแดนทั้งหมดในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนให้กลายมาเป็น จักรวรรดิโรมันขึ้นในเวลาต่อมา รวมทั้งยังมี 2 ดินแดน ตอนนั้นอย่างประเทศอังกฤษและเยอรมันในปัจจุบัน ซึ่งกฎหมายต่างๆ หรือแนวคิดที่โรมันได้รับส่วนใหญ่ถูกส่งต่อมาจากชาวกรีซ เพราะเวลานั้นนับว่ากรีซมีความเจริญรุ่งเรื่องอย่างมาก ถึงมากที่สุดในเรื่องความเป็นรัฐศาสตร์ เพราะกรีซมีกฎหมายที่หลากหลายและครอบคลุม บวกกับมีปรัชญาผู้ให้แนวคิดกำเนิดรูปแบบรัฐศาสตร์อยู่มากมาย จึงทำให้โรมันจำเป็นต้องรับแนวคิดนี้มาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการปกครองของประเทศตนเอง โดยแต่เดิมนั้นก่อนจะมาเป็นจักรวรรดิโรมันนั้น โรมันได้แบ่งการปกครองออกถึง 2 แบบด้วยกัน โดยในระยะแรกเริ่มนั้นได้มีการปกครองภายในกรุงโรมโดยใช้แนวคิด “สาธารณรัฐ” ซึ่งการปกครองแบบที่ว่านี้คือการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน โดยมีตัวแทนวุฒิสมาชิกชั้นสูงคอยเป็นปากเสียง แต่ด้วยความที่อำนาจต้องกระจายไปทั่วทำให้ไม่เหมาะที่จะนำกฎเหล่านี้มาปกครองในรูปแบบของจักรวรรดิ เพราะในเวลาต่อมาโรมันเริ่มแพร่ขยายอาณาเขต จึงไม่ได้มีเพียงแค่โรมอีกต่อไปแล้วที่ต้องได้รับความดูแล ต่อมาในระยะที่สอง ยุคแห่งจักรวรรดิโรมันได้เริ่มถือกำเนิดขึ้นอย่างแท้จริง โดยเป็นในยุคของ ออกัสตัส ซีซาร์ ช่วงปีที่ 27 ก่อนคริสตกาล ออกัสตัสได้แต่งตั้งตนเองขึ้นให้เป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยอำนาจทุกอย่างเป็นของประมุขของจักรวรรดิ ให้ตนเองคือส่วนรวมของทุกอย่าง ในเวลานั้นโรมถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็ง จนสามารถรวบร่วมดินแดนรอบตนเองได้ทั้งหมด จึงไม่แปลกที่จะมีหลายเชื้อชาติ หลายภาษาปะปนกัน และยากต่อการควบคุม โดยจากการศึกษามาตลอดในระยะเวลาหลายปีของเหล่า นักรัฐศาสตร์และวัติศาสตร์ได้กล่าวว่า อาณาจักรโรมันเกิดการล่มสลายเพราะระบบที่มีการให้สายเลือดเข้ารับการปกครองต่อจากผู้เป็นบิดา หรือสายเลือดเดียวกัน จึงทำให้มีกษัตริย์หลายองค์ปกครองประเทศด้วยความไม่เอาใจใส่ประเทศและประชาชนนั้นเอง การเมืองในยุคของเพลโต และความรุ่งเรืองในด้านการเมือง กรีซในอดีตขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องคิดค้นกฎหมายต่างๆ รวมไปถึงมีปรัชญาในด้านรัฐศาสตร์มากมาย อย่างเช่น […]

Continue Reading
revolution-of-china-new

การปฏิวัติที่เปลี่ยนแปลงการปกครองของ จีนไปตลอดกาล

      ก่อนที่จีนจะกลายมาเป็นมหาอำนาจอย่างทุกวันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซึ่งแต่เดิมนั้นจีนถูกปกครองโดยเหล่า “ราชวงศ์ชิง” ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่ปกครองโดยกึ่งรูปแบบของคอมมิวนิสต์ แต่ไม่ได้ควบคุมความเป็นอยู่ของประชาชนมากนัก หรือไม่ได้พยายามที่จะตีกรอบในเรื่องเศรษฐกิจเหมือนคอมมิวนิสต์ในประเทศอื่นๆ ซึ่งผู้ที่ริเริ่มแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของจีนนั้นคือ “ซุนยัดเซน” ที่ได้คิดค้นและก่อตั้งแนวคิดขึ้นมา 3 ประการในปี ค.ศ.1911 ได้แก่ 1.การโค่นล้มรัฐบาลแมนจูเพื่อที่จะก่อตั้งรัฐบาลของประชาชนในประเทศจีน 2.การจัดตั้งและสรรหาที่อยู่รวมไปถึงที่ดินไว้สำหรับทำมาหากินให้แก่ประชาชนในประเทศ 3.ต้องการจัดตั้งรัฐบาลตามระบอบสาธารณรัฐ ซึ่งทั้งหมดนี้ ดร.ซุน ยัดเซน ได้รับแนวคิดและแนวทางในการปรับเปลี่ยนประเทศจากชาติตะวันตก ซึ่งในเวลานั้นเองประเทศจีนถูกปกครองแบบระบอบขุนนาง โดยมีราชวงศ์ชิงที่กดขี่และเอาเปรียบประชาชนในเวลานั้น ทำให้ประชาชนในประเทศจำนวนไม่น้อยเลยที่มีความลำบากยากจน ซึ่งผิดกับชาวต่างชาติที่มาจากประเทศอื่นๆ เข้ามาหากินในประเทศจีนแต่กลับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าคนในประเทศเสียอีก แล้วในขณะเดียวกันก็มีชาวจีนจำนวนไม่น้อยถูกเอารัดเอาเปรียบจากชาวต่างชาติเหล่านี้ จึงทำให้ซุนยัดเซนต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงและโค่นล้มอำนาจราชวงศ์ชิงให้เร็วที่สุดนั้นเอง แต่แล้วในความเป็นจริงในการปฏิวัติครั้งแรกนี้ ถือได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่คิดไว้นัก เพราะด้วยอะไรหลายๆ อย่าง เช่นจำนวนประชากรที่เยอะ และที่พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลทำให้ยากที่จะควบคุมประชากรไว้ได้หมด บวกกับการที่มีฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ทำให้ต้องแบ่งแยกประชาชนออกเป็น 2 ส่วน ทำให้พอกลายเป็นนี้ประเทศจีนจึงต้องทำปฏิวัติครั้งที่ 2 ในอีกหลายปีต่อมา แต่ก็นับว่าการปฏิวัติในครั้งแรกนี้ถือเป็นก้าวแรกของการปกครองในประเทศจีนให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

Continue Reading
preah-vihear-temple-travel

มรดกที่สำคัญระหว่างสองประเทศ

 พูดถึงมรดกที่สำคัญของไทยทางภาคอีสานมีโบราณสถานเยอะแยะมากมายอย่างเช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินพิมาย และ ปราสาทเขาพระวิหาร ที่เรากำลังจะมาพูดก็คือประเทศกัมพูชา (Cambodia) มีพื้นที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร มีเขตติดต่ออยู่ทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีประชากรประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งมีโบราณสถานตั้งอยู่แถบชายแดนไทย-กัมพูชา อยู่ในจังหวัดศรีสเกต มีนักท่องท่องเทียวทั้งชาวไทยแล้วต่างชาติมาเยียมชมกันอย่างไม่ขาดสาย ต่อมาวันหนึ่งเมื่อ ทหารกัมพูชาได้ยิงปืนใส่ทหารของไทยได้รับเจ็บ 3 นาย และได้เป็นข่าวดังไปทั่วโลกจนยูเอ็น (UN) ได้เข้ามาขอเจรจาให้สงบศึกแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ กัมพูชาได้ทวงเขาพระวิหารและพื้นที่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขตประเทศไทยไป และอ้างกับไทยว่ามีหลักฐานตรงพื้นที่ในแผนที่ของเยอรมัน เพราะเมื่อก่อนจะได้เป็นอิสรภาพประเทศเยอรมันยึดไว้และเมื่อให้อิสระแก่กัมพูชาแล้วแผนที่จึงยังอยู่ในกัมพูชามียังความไม่สงบตลอดมา มีการปะทะกันบ่อยครั้งแล้วจับคนไทยไปเป็นเฉลยแต่ไทยก็สามารถช่วยเหลือออกมาได้จากความช่วยเหลือของศาลโลกสูงสุด ต่อมากัมพูชาได้มีการยื่นจดหมายถึงสหรัฐอเมริกาและศาลโลกสูงสุด เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงบนแผนที่ของกัมพูชา ศาลโลกสูงสุดได้ทำการนัดหมายประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเพื่อเจรจาปัญหาและหาทางแก้ไข ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยและกัมพูชาได้รอผลการตรวจสอบอยู่ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง รวมทั้งยังมีการจับจ้องของแต่ล่ะประเทศมากมายทั่วโลก และประธานาธิบดีฮุนเซน ได้ออกมาชี้แจงผ่านสื่อ CCTV ว่าจะไม่ยอมเสียเขาพระวิหารให้กับไทยโดยเด็ดขาด และได้ปล่อยคลิปทหารติดอายุครบมือสุดไฮเทคเดินมาเป็นกองทัพ เพื่อข่มขู่ไทยว่าประเทศของกัมพูชามีอาวุธที่พร้อมจะทำสงครามทุกเมื่อโดยไม่รีรอ

Continue Reading
politics-in-america-santy

การปกครองในสหรัฐอเมริกา ที่ยอดเยี่ยม

           พูดถึงประเทศมหาอำนาจที่มีมากสุดในในโลก ทุกคนคงต้องนึกถึงสองประเทศหลักๆอย่าง รัสเซีย และอเมริกา ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง สหรัฐอเมริกา กัน เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่สามรองลงมาจากประเทศแคนนาดา ซึ่งอยู่ในทวีปเดียวกัน อยู่ทางตอนเหนือใต้ของแคนนาดา และมีรัฐที่มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรที่อาศัยอยู่หลายสัญชาติและสามารถอยู่ด้วยกันอย่างเข้ากันดีมากเป็นประเทศที่มีผสมผสานหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน นั้นก็คือ ฮังการี,ยิว,แคนนาเดียน,อินเดียนและชาติพันธ์อเมริกาดั้งเดิม เนื่องจากมีการอพยพเข้ามาตอนช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้ง 1 ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศผู้นำทางด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะและการเมืองที่มากๆจริงๆ เป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศ คลัง ส.ป. น้ำมัน อาวุธ มีการเลือกตั้งทุกๆ 5 ปี เพื่อเลือกประธานาธิบดี และ 4 ปี สำหรับเลือกนายกรัฐมนตรี และมีคณะรัฐมนตรีได้รับจากการเลือกตั้งที่มีมาตรฐานของโลก เป็นประเทศที่มีการพัฒนาการเมืองที่สูงมาก มีเงินชดเชยในส่วนต่างๆที่รัฐบาลอเมริกาได้จัดเตรียมให้แก่ประชาชน อย่างเช่นให้เงินเดือนแก่ผู้สูงอายุจำนวนมาก ผู้เจ็บป่วยหรือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้เรียนฟรีจนถึงอายุ 18 ปี และไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆ ไม่มีการประท้วงหรือก่อความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งนัก ทำให้การเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาสงบสุข ประชากรในประสมานฉันท์และรักกันมาก มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ก็มีการก่อการร้ายเมื่อปีในปีพุทธศักราช 2544 ที่มีผู้นำการก่อการร้ายที่ชื่อ […]

Continue Reading
continent-superpower

ประเทศมหาอำนาจแห่งเอเชียตอนเหนือและยุโรป

             เป็นประเทศที่พัฒนามากๆประเทศหนึ่งและมีอาณาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรมากมายมหาศาลพอๆกับจีน และมีมหาอำนาจมากในยุโรปและเอเชีย ประเทศที่ผมจะมาพูดถึงก็คือ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russia) มีเนื้อที่ 17,075,400 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 143 ล้านคน เราจะมาพูดถึงการเมืองในประเทศรัสเซียว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศของคอมมิวนิสต์ที่ใหญ่ที่สุดในอดีต แต่ต่อมากลับกลายมาเป็นประชาธิปไตยที่สมบรูณ์ ซึ่งอยู่ในระบบที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศและยังมีคณะรัฐบาลที่ช่วยกัน ซึ่งในปี 2555 ได้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยที่ วลาดิเมียร์ ปูติน เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนจำนวนที่นั่งมากที่สุด ซึ่งเป็นคะแนนที่ล้นหลามและมากที่สุดในประวัติการณ์ เท่านั้นยังไม่พอก่อนที่ วลาดิเมียร์ ปูติน จะทำการประกาศสาบานตนต่อหน้าผู้คนทั้งประเทศ ก็ได้มีกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่พอใจในผลเลือกตั้งดังกล่าวและคัดค้านการดำรงตำแหน่งของ วลาดิเมียร์ ปูติน ได้มีประชาชนออกมาถือป้ายต่างๆนานา และได้ปาสิ่งของ ขวด ก้อนหินเข้าใส่ทหารและตำรวจของรัสเซียที่มาปกป้องประธานาธิบดี ปูติน และได้มีการยิ่งแก๊สน้ำตา ส่งผลให้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงแต่ไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด แต่มีคนบาดเจ็บมากกว่าพันคน และถูกตำรวจกำกุมอีกประมาณ 400 คน นอกจากนั้นยังมีผู้ชุมนุมฝ่ายค้านถึง 20,000 คน การชุมนุมนี้ถูกสร้างขึ้นโดย พรรคฝ่ายค้าน นำทีมโดยหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน และได้มีการปะทะกันรอบครั้งที่ 2 ซึ่งสามารถจับกุมพรรคฝ่ายค้านได้มากถึง 550 คน […]

Continue Reading
political-difficulties-consultants

ความยากลำบากทางการเมือง

ว่ากันว่าการเมืองแต่ล่ะประเทศไม่เหมือนกันทุกที่ บางทีก็สงบสุขและบางทีก็มีเหตุวุ้นวายต่างๆนาๆอย่างเช่นประเทศไทยเราก็มีการประท้วงเมื่อปี 2552 ส่งผลให้พลเมืองตายนับร้อย ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียแก่เมืองมากมาย แต่ก็ยังน้อยกว่าประเทศที่กำลังประสบปัญหาในขนาดนี้และยังคงมีอีกหลายประเทศที่ออกมาชุมนุมด้านการเมืองอีกมายมายบนโลก วันนี้เราจะมายกตัวอย่างกันให้ฟังสักหนึ่งประเทศก็คืออียิปต์เป็นประเทศเล็กๆที่มีศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศอียิปต์ ติดอันดับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก แต่ที่น่าทึ่งก็คือประเทศนี้มีการเมืองที่ถึงขั้นวิกฤต ตอนนี้มีพลเมืองของประเทศได้ออกมาก่อความวุ่นวายและประท้วงรัฐบาลกันทั่วทุกเมือง ทหารได้ก่อการรัฐประหาร เพื่อให้รัฐบาลชุดนี้ลาออกจากการเป็นคณะรัฐมนตรีของประเทศอียิปต์ อียิปต์ เป็นประเทศหนึ่งที่ยังยึดถือประชาธิปไตยเป็นที่ตั้งแต่ทหารก็ทำมันพังทั้งหมดเพราะรัฐบาลชุดนี้ได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดจึงไม่มีสาเหตุหรือเหตุผลใดที่จะต้องมาทำการรัฐประหาร เหตุเกิดจากสหรัฐอเมริกาที่ให้เงินช่วยเหลือทางการทหารเป็นจำนวนมากมายมหาศาล และมีประชาชนบางส่วนที่ไม่พอใจในการที่ทหารไปทำรัฐประหารแก่รัฐบาล ซึ่งประชาชนได้มีการปาขวด ก้อนหิน และยังมีบางคนไปถือปืนต่อสู้กับทหาร เกิดเหตุปะทะกันบ่อยครั้งแทบนับไม่ถ้วน จนเป็นเหตุให้ทหารนำรถถังออกมาประจำการกลางตามจุดต่างๆบริเวรหัวเมืองทำให้มีการสูญเสียของประชาชนอย่างมากมาย ภายหลังที่มีการรัฐหารหรือยึดอำนาจเกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์ อียู ได้จัดการประชุมโลกขึ้นมาเพื่อจะทำให้ประเทศอียิปต์ ยับยั้งและเลิกปะทะกัน และยังส่งทหารและพยาบาลเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแต่ก็มีเหตุปะทะกันแทบทุกวัน เท่าที่รู้มาประเทศอียิปต์มีการเมืองที่แย่กว่าประเทศไทยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง

Continue Reading
greece-imf-and-eu

โครงการกู้เงินจากอียูและไอเอ็มเอฟของกรีซ

ประเทศกรีซและเจ้าหน้าที่ประชุมกันว่าเห็นด้วยที่จะขยายเวลาเวลาใช้หนี้ออกไปอีก 4 เดือน ตามเงื่อนไขของเอเธนส์และต้องใช้มาตรการการปฏิรูป ประเทศกรีซและทางหนี้ยูโรโซน มีความคิดเห็นด้วยที่จะขอขยายเวลาเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินของประเทศ หลังจากได้มีการเจรจาที่กรุงบรัสเซล กินระยะเวลามากกว่า 1 สัปดาห์ ก่อนที่โครงการเงินกู้ไอเอ็มเอ็มและอียูจำนวน 273 ล้านดอลล่าห์จะหมดอายุไป Jeroen Dijsselbloem เป็นเจ้าหน้าชั้นสูงของกลุ้มอียู ได้มาพูดยืนยันว่า ถึงข้อตกลงที่พร้อมจะขยายระยะเวลาในการคืนเงินกู้ต่อกรีซอีก 4 เดือน หลังจากข้อตกลงเดิมจบลง แต่ในมุมอีกมุมกรีซมีความมุ่งมั่นมากๆที่ไม่ดำเนินการใด ตามที่อียูและไอเอ็มเอฟฝ่ายเดียวที่อาจจะส่งผลกระทบต่างๆภายในประเทศ การตรวจสอบจะดำเนินการโดยตัวแทนจากธนาคารกลางยุโรป สถาบันจะให้มุมมองข้างต้น ที่มีเนื้อหาดีแล้วครอบคลุมเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ใช้บอกความช่วยเหลือขอโครงการสำเร็จตามคำสั่งของยูโรโซน รายงานนี้เป็นมากกว่ารายละเอียดแล้วข้อสัญญาของกรีซและเป็นครั้งแรกในการสร้างความเชื่อถือต่อกัน เชื่อใจกันเร็วกว่าที่สร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้ง รัฐบาลให้ทุนช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่ขาดทุน เพื่อที่จะป้องกันสิ่งที่จะตามมาความพังทลายของธุรกิจแล้ว การช่วยเหลือมีหลายรูปแบบมากๆ เช่นกู้ พันธบัตร เงินสดและหุ้น หลังจากนั่นได้มีข่าวต่างๆ จากนักข่าวว่ารัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีความ ใสสะอาด พอทีจะดูแลพวกเราได้อย่างเต็มที่ ประชาชนมารวมตัวกันเพื่อประท้วงให้นายารัฐมนตรีลาออกจากการรับตำแหน่งและให้มีการเลือกตั้งใหม่ ประชาชนต่างพากันปาขวดและก้อนหินใส่ตำรวจและทหาร ซึ่งเค้าก็ได้ออกมาแถลงในทีวีไว้ว่า “ผมรักประเทศนี้มากบ้านเกิดเป็นของผมเหมือน” แต่ประชาชนไม่ยอมสงบตำรวจจึงนำแก๊สน้ำตายิงเพื่อสลายการชุมนุม แต่มารู้ที่หลังว่านักข่าวคนนั่นไม่ใช่นักข่าวจริงๆ

Continue Reading
politics-of-thailand-dig-deeper

การเมืองของไทยในมุมลึก

     ทุกวันนี้การเมืองไทยได้มีจัดเปลี่ยนผกผันกันเร็วจนผมเริ่มจะตามไม่ทันแล้วมีการคอรัปชั่นต่างๆเยอะแยะมากมาย มีคนมาประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย แบ่งแยกสีกันต่างๆนาๆ ผมก็เข้าใจครับเพราะคนทุกคนมีความคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับ แต่ขอหน่อยครับอย่าหลงอะไรไปโดยแยกความจริงไม่ออก ประเทศเราจะได้มีแต่ความสงบสุขครับ และยังมีโจรใต้เที่ยวมาก่อความวุ่นวายใน3จัวหวัดชายแดนอีกไม่ต้องบอกหรอกครบว่าน่าจะมาจากฝีมือของใครนะ แต่ผมไม่ขอเอ่ยนะเดี๋ยวจะกลายเป็นความแตกแยกกันอีก ผมก็แค่เป็นผู้ชายคนนึงที่โดนใบแดงไปจับทหารทำให้ผมได้รู้ข่าวๆต่างๆนาๆมากมายแต่ผมก็ไม่ฝั่งใจเชื่อนะครับ และผมก็ยังได้ความรักชาติมาอย่างเต็มตัวด้วย ผมไม่รู้นะว่าทุกคนรักชาติแบบผมไหม ผมดูจากการที่เลือกตั้งแต่หลังพ.ต.ต.ทักษิณ ตั้งแต่มีข่าวออกมาว่าแกคอลัปชั่นก็มีเรื่องราวในการเมืองที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีการรัฐประหารเกิดขึ้นโดยมี พล อ.อาทิตย์เป็นคนสั่งการแล้วจึงมีการเลือกตั้งใหม่โดยมีพี่ชายแท้ๆของทักษิณเป็นนายยกรัฐมนตรี แต่พอดำรงษ์ตำแหน่งได้ 2 ปี ก็ได้มีคนมาประท้วงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วบอกว่าเค้าเป็นกลุ่มเสื้อ เค้ามาประท้วงเรียกประชาธิปไตยกันแต่ผมไม่รู้นะว่าจริงไหม คนที่นำเสื้อเหลืองมาก็ นายสุเทพ แล้วบิบบังคับให้พี่ของทักษิณลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการยกมือในสภาเลือกนายอภิสิทธิ์มาเป็นนายก ผมก็ไม่รู้ว่านั่นคือการเลือกตั้งรึเปล่าผมยังไม่ได้ไปเลือกตั้งเลย แล้วต่อมาก็มีกลุ่มเสื้อแดงออกมาบังคับให้นายอภิสิทธ์ลาออกแต่เหตุการณ์ไม่เป็นยังงั้นผมยังโดนสั่งไปที่กทม.เลยแต่ผมไม่ไปผมไม่กล้าทำร้ายใครหรอกนะ แต่พอสักเค้าก็ได้ลาออกและมีการเลือกตั้งอีกครั้งโดยที่ผมได้กาด้วยนะ ไทยได้นายกหญิงคนแรกครับแต่อยู่ได้ไม่ถึง 2 ปี ก็โดน – ผู้บัญชาการทหารบก สั่งให้นำกองกำลังทหารมาปฏิวัติครับ

Continue Reading