Sunday, November 18, 2018

ข่าวสารการเมือง

travel-impact-on-politics

การเมืองมีส่วนสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างสูงในยุคปัจจุบัน

            ปัจจุบันนี้มีตัวเลือกอย่างมากมายในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในยุโรป หรือเอเชียล้วนแต่มีจุดสนใจในการดึงดูดในนักท่องเที่ยวต่างชาติอยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งนั้น และที่สำคัญกว่านั้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ คือส่วนสำคัญของการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศทั้งสิ้น ทั้งในเรื่องเงินที่จะเข้าสู่ประเทศชาติและในด้านชื่อเสียงของประเทศเองก็ตามที ทั้งนี้ไม่เว้นแม้กระทั้งประเทศไทยเราเองก็ตามที่มีชาวต่างชาติมากมาย เข้ามาท่อง

สาระน่ารู้การเมือง

world-war-and-politics

สงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครองอย่างไร

อย่างที่รู้กันดีว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 ถือเป็นสงครามโลกที่มีความรุนแรงมากติดอันดับนับตั้งแต่ที่มนุษย์ที่การเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ ถือเป็นสงครามที่ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างจนแทบจะเป็นการเริ่มต้นโลกใบใหม่กันเลยทีเดียว แม้จะกินระยะเวลาแค่ 6 ปี แต่ช่วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 กลับเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ มากมาย จุดเริ่มต้นก็อย่างที่พอจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์กันมาก็คือการขึ้นมามีอำนาจของเหล่าบรรดาพรรคนาซีของเยอรมัน

england-governance-adn-politics

ข้อมูลความรู้ ประวัติศาสตร์การปกครองในประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆ ประเทศหนึ่งของโลก แทบทุกยุคทุกสมัยที่มีการบันทึกเรื่องราวของประวัติศาสตร์เอาไว้จะต้องมีประเทศอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ นั่นทำให้คนทั่วโลกย่อมต้องรู้จักประเทศนี้เป็นอย่างดี รวมทั้งภาษาของพวกเขาก็ยังถือเป็นภาษากลางที่ถูกยกให้เป็นภาษาสื่อสารของคนทั้งโลกอีกด้วย ซึ่งจะว่าไปแล้วเมื่อลองมาดูประวัติศาสตร์การปกครองของอังกฤษก็ถือได้ว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

ติดตามข่าวสาร

Advertisement

Politics-book-new